Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-633/02.11.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с която се одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 31, УПИ III-505 по РП на с. Равногор

 

01-12-2022

ДО

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОЗОВА - обл.Пловдив, общ.Садово, с.Поповица-4127, ул.Тридесет и първа № 9

ЙОРДАН ТОДОРОВ УЗУНОВ - гр. Стамболийски-4210, ул. Райко Даскалов № 81 А

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ - гр. Пловдив-4000, ул. Младост № 13, ет.1

СТЕФАНКА ЙОРДАНОВА ДЕЛИПАВЛОВА - гр. Асеновград-4230, жк. Изток № 11, вх. В, ет.5, ап.10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-633/02.11.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с която се одобрява изменение на ПУП - ПРЗ  за част от кв. 31, УПИ III-505 по РП на с. Равногор, за който се променя предназначението на имота и става УПИ III-505, Жилищно застрояване, бистро, винарна, хотел, ресторант.  Изменението е по искане от Монолитстрой ЕООД.

       Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик