Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово стартира безвъзмездно предоставяне на фракция, получена от инсталацията за компостиране на растителни отпадъци (несертифициран компост)

 

05-10-2022

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Община Брацигово стартира безвъзмездно предоставяне на фракция, получена от инсталацията за компостиране на растителни отпадъци (несертифициран компост), находяща се на територията на „Регионалната система за управление на отпадъците", землище на с. Алеко Константиново, община Пазарджик. Получаването ще се извършва след заявяване или подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по образец за безвъзмездно получаване на несертифициран компост. Заявленията следва да се подават на  следния email адрес: ecology@bratsigovo.egov.bg или в деловодството на община Брацигово.

Транспортирането ще се извършва с осигурен собствен транспорт за сметка на заявителя. Няма ограничения в количеството.

Най-добрата храна за почвата в градината или моравата са естествените торове, или т.нар. компост, освен, че подобрява състава на почвата и добавя към нея необходими за растежа на растенията хранителни вещества в съотношение, близко до оптималното, органичният компост гарантира устойчивост и екологичност.

 

Изтегли:

Заявление компост

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик