Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение

 

08-12-2022

СЪОБЩЕНИЕ
 

Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Възстановяване на мостово съоръжение над р. Луда, чрез изграждане на плочен водосток в кв. 26 по ЗРП на с. Козарско", общ. Брацигово, обл. Пазарджик с възложител  Община Брацигово, ул.  „Атанас Кабов „ № 24.

         Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 -дневен срок в РИОСВ - Пазарджик,  ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 . E-mail:  riewpz@riewpz.org.


Изтегли:

Уведомление

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик